3st sätt att visualisera en produkt


Vid utveckling och lansering av en ny produkt finns det en mängd olika metoder för att visa upp eller kontrollera form och funktion på denna.
Här visar vi kort 3st olika sätt som man med fördel kan använda sig utav.


Rendering av 3D-modell
Detaljen modelleras i 3D och sedan renderas en bild av denna.
Bilden levereras i valfritt bildformat (t.ex. JPG, JPEG, PNG) och upplösning.
Kan användas på hemsida eller vid tryck av information/reklam.

Animering_montering


Animering av 3D-modell
Detaljen modelleras i 3D och sedan animeras en film av denna.
Filmen kan t.ex. visa detaljen ur olika vinklar eller visa hur man monterar olika delar.


3D-Print
En fysisk produkt tillverkas med 3D-skrivare. En 3D-modell behövs även här som underlag.

3Dprint_montering


Intresserad av mera info? Kontakta oss!